Vročih 5
5 najbolj prodanih izdelkov ta trenutek

Spletni oglas z imenom "Vročih 5" je oglas za spletno trgovino EnaA.

Brief:
Uporabnike slovenskega dela interneta redno opozarjati na najbolj prodajane izdelke v spletni trgovini z računalniško opremo Enaa.com.

Cilj akcije:
Pospeševanje spletne prodaje ter utrjevanje spletne blagovne znamke Enaa.com.

Posebnost spletnega oglasa:
Vsebinski del oglasa oblikuje ciljna publika sama. Na spletnem oglasu se avtomatično, v realnem času prikazuje 5 najbolj prodajanih izdelkov v spletni trgovini. Izkušeni poznavalci računalniške opreme in redne stranke spletne trgovine na ta način prek spletnega oglasa same obveščajo o trenutno aktualni ponudbi ostale uporabnike interneta, ki so oglasu izpostavljeni.

Dimenzija:
standard IAB 468x60 pik

Tehnologija in njena uporaba:
Ključnega pomena je uporaba tehnologije, ki jo je zasnovalo podjetje Iprom in jo poimenovalo "dinamični HTML oglas". Prednost tovrstnega oglasa je, da se avtomatično spreminja glede na stanje v podatkovni bazi, na katero je povezan. Na osveževanje vsebine spletnega oglasa lahko vpliva oglaševalec sam ali pa obiskovalci oglaševalčeve spletne strani. Tovrstna tehnologija oglasov je primerna za oglaševanje spletnih časopisov , licitacij, nagradnih iger, oziroma vseh spletnih strani, katerih vsebina se kontinuirano spreminja oziroma osvežuje.
Spletni oglas "Vročih 5" poleg prikazovanja najbolj prodajanih artiklov s pomočjo JavaScript tehnologije vsebuje tudi animacijo (levi del oglasa), oblikovano s pomočjo Macromedia Flash tehnologije ki je namenjena poudarjanju rubrike "vročih 5" ter utrjevanju spletne blagovne znamke Enaa.
Vsebina desnega spodnjega dela oglasa, ki vsebuje imena in kratke opise petih izdelkov, ki se najpogosteje kupujejo v spletni trgovini EnaA, se spreminja glede na to, za katere izdelke se kupci v tej spletni trgovini največkrat odločijo. S tem kupci in poznavalci računalniške opreme sami oblikujejo vsebino spletnega oglasa. Ker je prostor, dodeljen prikazu teh izdelkov omejen, smo se tej težavi izognili s pomočjo uporabe JavaScript tehnologije, ki v vnaprej določenem vrstnem redu prikazuje posamezne izdelke in daje občutek, kot da bi le-ti bili nanizani na navideznem valju (ang. "JavaScript ticker tape").
Ko uporabnik postavi miškin kazalec preko površine, kjer se izdelki izpisujejo, se vrtenje tega navideznega valja ustavi in s tem omogoči klik na posamezen izdelek, ki ga popelje naravnost na spletni naslov, kjer je ta izdelek opisan v sliki in besedi. Izdelek uporabnik lahko takoj kupi oziroma naroči.


Vodja projekta: Aljoša Domijan
Agencija: Menea d.o.o.
Oglaševalec: Gambit Trade
Tarča oglasa: Pet najbolj prodanih izdelkov v spletni trgovini www.EnaA.com
Medij: spletno oglaševalsko omrežje Central Iprom (www.centraliprom.com) - 240 slovenskih spletnih strani
Izdelava oglasa: Iprom d.o.o., Ljubljana
Kontakt:                       

 

Iprom d.o.o., Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Lj.-Šmartno, telefon: ++ 386 (0) 1 51 10 784, fax: ++ 386 (0) 1 51 10 783 e-mail:
Družba vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. št. vložka 1/31756/00, matična št. 1399918, davčna št. 83333193,
višina ustanovnega kapitala 2.100.000,00 SIT, št. Transakcijskega računa:02032-0052510614